دانلود آهنگ قدیمی سیاوش قمیشی به نام رسواترین عاشق

اهنگ قدیمی الهی دلخوشی باشه پناهت گل های رازقی تنپوش راهت الهی خوش خبر باشه قناری بخونه تا خروس خون چشم براهت از سیاوش قمیشی به همراه متن اهنگ

Download Siavash Ghomayshi Old Music called Rosvatarin Ashegh With Text

اهنگ قدیمی رسواترین عاشق از سیاوش قمیشی

متن اهنگ قدیمی رسواترین عاشق از سیاوش قمیشی


ﻧـﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴـﻜﻨﻲ ﻣﺎ رو


‫ﻣﮕﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪﻳﺪي ﺗﻮ


‫ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ دﻳﺪي و


‫رﺳﻮاﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪﻳﺪي ﺗﻮ


‫ﻳﺎ ﻣﺎ ﻣﺠـﻨﻮﻧـﻴﻢ و ﺧـﻮﻧﻪ ﺧـﺮاﺑﻲ ﻋﺎﻟـﻤﻲ داره


‫ﻳﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪه و دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻲداره


‫ﺧﺪاﻳﻴﺶ ﻓﺮﻗﻲ ﻫﻢ اﻧﮕﺎر ﻧﺪاره


‫ﻳﺎ اﮔﻪ داره دل رﺳﻮاي ﻣﺎ ﺑﻨﺪ ﻛﺮده و ﺑﺎزم ﮔﺮﻓﺘﺎره


‫اﻟﻬﻲ دل ﺧﻮﺷﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﻨﺎﻫﺖ


‫ﮔﻼي رازﻗﻲ ﺗﻦ ﭘﻮش راﻫﺖ


‫اﻟﻬﻲ ﺧﻮش ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻨﺎري


‫ﺑﺨﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺮوس ﺧﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﺖ


‫ﺻﻔﺎي دﻳﺪﻧﺖ اي ﻗﺼﻪ ﻧﻮر


‫ﻣـﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ دور


‫ﮔﻼي ﭘﻴﺮﻫﻨﺖ، ﻳﺎس و اﻗﺎﻗﻲ


‫ﺑـﻤﻮﻧﻢ ﻣﻨﺘـﻈﺮ، ﺗـﺎ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﻗﻲ


‫ﻧـﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴـﻜﻨﻲ ﻣﺎ رو


‫ﻣﮕﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪﻳﺪي ﺗﻮ


‫ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ دﻳﺪي و


‫رﺳﻮاﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺪﻳﺪي ﺗﻮ


‫ﻳﺎ ﻣﺎ ﻣﺠـﻨﻮﻧـﻴﻢ و ﺧـﻮﻧﻪ ﺧـﺮاﺑﻲ ﻋﺎﻟـﻤﻲ داره


‫ﻳﺎ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪه و دﺳﺖ از ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻲداره


‫ﺧﺪاﻳﻴﺶ ﻓﺮﻗﻲ ﻫﻢ اﻧﮕﺎر ﻧﺪاره


‫ﻳﺎ اﮔﻪ داره دل رﺳﻮاي ﻣﺎ ﺑﻨﺪ ﻛﺮده و ﺑﺎزم ﮔﺮﻓﺘﺎره


‫اﻟﻬﻲ دل ﺧﻮﺷﻲ ﺑﺎﺷﻪ ﭘﻨﺎﻫﺖ


‫ﮔﻼي رازﻗﻲ ﺗﻦ ﭘﻮش راﻫﺖ


‫اﻟﻬﻲ ﺧﻮش ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻨﺎري


‫ﺑﺨﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺮوس ﺧﻮن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راﻫﺖ


‫ﺻﻔﺎي دﻳﺪﻧﺖ اي ﻗﺼﻪ ﻧﻮر


‫ﻣـﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ دور


‫ﮔﻼي ﭘﻴﺮﻫﻨﺖ، ﻳﺎس و اﻗﺎﻗﻲ


‫ﺑـﻤﻮﻧﻢ ﻣﻨﺘـﻈﺮ، ﺗـﺎ ﻗﺼﻪ ﺑﺎﻗﻲ

پخش آنلاین آهنگ

0:00
0:00
کد پخش برای وبلاگ ها
لینک کوتاه مطلب
11 آوریل 2021 41,950 0
نظرات
موزیک خونه